Tapu Harcı Nedir?

Gayrimenkul alım satım işlemlerinde, devreden veya devralanın tapu müdürlüklerine alım satım işlemi öncesinde ödemiş oldukları harca tapu harcı denir. Bir örnekle açıklamak gerekirse; Emlak ve gayrimenkul (konut, tarla, işyeri, arsa, arazi,) alım veya satımı yaptığınızı düşünün. Söz konusu gayrimenkulün tapuda devir işlemlerini yani alım-satım işlemlerini gerçekleştirmek için öncelikle tapu harcını yatırmanız gerekir. Aksi halde alım satım işlemini gerçekleştirmeniz mümkün değildir.

Tapu harcı nereye ödenir?

Tapu harcı işlemin yapıldığı tapu dairesinin bulunduğu yerdeki vergi dairesine ödenir. Maliye bakanlığının izin vermiş olduğu banka şubelerinden de son yıllarda ödeme yapılması mümkündür. Ayrıca tapu müdürlüklerinde e-tahsilat uygulaması da söz konusudur.

Tapu harcını alıcı mı yoksa satıcı mı öder?

Tapuda yapılan alım satım işlemlerinde genellikle tapu harcını hem alıcı hem de satıcı taraf öder. Ancak aralarında uzlaşma sağlanması halinde taraflardan birisi de bu tapu harcının tamamını ödeyebilir. Yani anlaşırlarsa tapu harcının hepsini alıcı ödeyebileceği gibi satıcı taraf da ödeyebilir.  .

Tapu harcı bedeli nasıl belirlenir ve eksik ödenirse ne olur?

Tapu harcı oranı her yıl Maliye Bakanlığı tarafından yeniden belirlenir. Tapu harcı bedeli emlak vergisi değerinden az olmamak şartıyla, tarafların satış konusunda anlaşmış oldukları bedel üzerinden hesaplanır. Gayrimenkul alım satımlarında daha az vergi ödemek amacıyla taraflar anlaştıkları bedeli düşük gösterme yoluna gider. Ancak söz konusu durumun tespiti halinde yani tapu harcının eksik ödenmesi halinde, gerçek değer ile gösterilen değer arasındaki fark üzerinden yeniden harç hesaplanır. Yeniden hesaplanan eksik tapu harcını hem devreden hem de devralan taraf yeniden ödemek zorunda kalır. Ayrıca hem devralan hem de devreden taraf ayrı ayrı harcın % 25’i oranında vergi cezası öder.

Gayrimenkul alım satım işlemimi nerede yapmalıyım?

Gayrimenkul alım satış işlemini gayrimenkulün bulunduğu yer tapu müdürlüğünde yapmalısınız. Ancak gayrimenkulün bulunduğu yerden başka bir yerde yaşıyorsanız şayet, size en yakın tapu müdürlüğüne giderek de alım satım işlemini yapmanız mümkündür. Ülkenin her yerindeki tapu müdürlüğü diğer tapu müdürlükleri adına işlem yapabilir, bu konuda yetki sahibidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir