Etobur Hayvanlar (Memeliler, Sürüngenler, Yırtıcı Kuşlar)

Tüm canlılar nesillerinin devamı için beslenme ihtiyacı içindedir. Etle beslenen hayvan anlamını taşıyan bilinen etoburlar memeliler, sürüngenler ve yırtıcı kuşlar olarak bilinmektedir. Bu 3 sınıf içerisinde etobur hayvanları inceleyeceğiz.

Memeliler

Fiziksel yapılarına bakıldığında avını yakalamak için sivri ve uzun tırnaklar, geniş bir ağız, parçalamak için keskin, sivri ve bıçak şeklindeki dişlerle karşılaşmaktayız. Etobur memeliler bazen sindirim sistemlerinin düzenlenmesi için (örn. Aslan) otla beslenmektedirler. Etobur memelilerde ağızda sindirimin başlaması için insandaki gibi sindirim kolaylaştırıcı enzim bulunmamaktadır. Midenin pH’ı 1’in altındadır ince bağırsaklar vücudun 3-6 katı uzunluğundadır. Kalın bağırsaklar ise düz, basit ve kısadır. ​​​​​​Otla beslenen otobur canlılarda ise ağız açıklığı dar, dişler kısa ve küt ağızda sindirim kolaylaştırıcı enzim olarak karbonhidrat sindirici enzim bulunmaktadır. Mide birden fazla odalı ve pH’ı 4-5 arasındadır. Ince bağırsaklar vücudun 10-12 katı uzunluğundadır. Kalın bağırsaklar ise uzun, karmaşık ve bölümlü olabilmektedir.

Sürüngenler

Bu ailenin üyeleri olarak bilinen yılanlar, kaplumbağalar, timsahlar, kertenkeleler ve tuataralardır. Bu ailenin üyelerinin çoğunu etçiller oluşturur. Çok az bir kısmı ise otçuldur. Yılanlar ve timsahlar etçil grubunda yer alırken kaplumbağalar, kertenkeleler ve tuataralar hem etçil hem otçuldur. Yılanlar zehirle ve vücut kaslarını kullanarak avlarını etkisiz hale getirirler. Çiğneme özellikleri yoktur. Direk yutarak avlarının vücut içinde sindirime uğramasını sağlarlar. Timsahlar ise avlarının boğulmasını çeşitli manevralar yaparak parçalanmasını sağlarlar. Genelde timsahlar beslenirken grup halinde avlanırlar bu avlarını elde etmelerini kolaylaştırır ve avı parçalamalarını hızlandırır.

Kertenkelelerin bulundukları ortamdaki gıdalara göre beslenme şekilleri değişir. Bu özellik onların yaşamasını kolaylaştırır. Suda yaşayan kertenkeleler balık yumurtalarını veya küçük balık yavrularını yer. Karada yaşayanlar ise böceklerle(örn. Akrep vb.) beslenirler. Bağ, bahçe gibi yerlerde yaşayan kertenkeleler bitkilerin taze kısımlarını yiyerek sularını emerek hayatta kalırlar. Tuataraların da kertenkelelerle benzer bir beslenme şekli vardır. Kertenkeleler, kaplumbağalar ve tuataralar yılanların ve timsahların aksine çiğneme işlemini gerçekleştirirler.

Yırtıcı Kuşlar

Bu aileyi oluşturan kuşların fiziksel olarak eğri gagalı, keskin pençeli olması gibi avını etkisiz hale getirip, parçalanmasına ve gerektiğinde taşımasına yardımcı olan uzuvlara sahiptir. Kuşların dişleri yoktur. Eğri gagalarıyla parçaladıkları besinleri büyük lokmalar halinde yutarlar. Hareketli bir yapıya sahip olan kuşların sindirimi kursağı olanlarda kursakta kısa bir süre içinde yumuşatarak oradan mideye geçer ve küçük besinler halini alır. Sert tüyleri yırtıcı kuşların hızlı kanat hareketleri yapmalarına ve avlarını hızlı bir şekilde ele geçirmelerine yardım etmektedir. Genelde gece avlanmakla birlikte gündüz de avlanan kuşlar vardır.

Etoburların genel özelliklerine bakıldığında avlarını yakalamaya, tutmaya ve parçalamaya yönelik uzuvlarının geliştiği çoğunun sindirim sisteminin ağızda başlamadığı görülmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir